BADANIA KLINICZNE

Oferujemy obsługę prawną w zakresie badań klinicznych, skierowaną w szczególności do CRO, sponsorów badań oraz innych uczestników badań.

1. Opiniowanie umów trójstronnych i dwustronnych o przeprowadzenie badań klinicznych.

2. Zabezpieczanie interesów klientów w procesach negocjacyjnych gdzie stronami są badacz, ośrodek, sponsor.

3. Reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych w związku z roszczeniami odszkodowawczymi i odpowiedzialnością za szkodę powstałą w wyniku badania klinicznego.

4. Doradztwo w aspekcie pozyskania pozwolenia na badanie kliniczne, pozytywnych opinii komisji bioetycznych oraz kwestiach regulacyjnych związanych z prowadzeniem badań klinicznychm

5. Ubezpieczenie w badaniach klinicznych.