AUDYT ZGODNOŚCI PRAWNO-MEDYCZNEJ

Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów, którzy specjalizują się w przeprowadzaniu audytów prawno-medycznych. Naszą misją jest zapewnienie naszym klientom kompleksowej i rzetelnej analizy procesów medycznych oraz identyfikacja obszarów wymagających ulepszeń, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami medycznymi. Podobnie jak w innych branżach, także w branży medycznej ważne jest prowadzenie okresowych audytów – mają one na celu określenie stanu podmiotu leczniczego.

W czym możemy pomóc?

 1. Audyt zgodności, w którym przeprowadzamy szczegółowe kontrole, aby ocenić zgodność działalności podmiotu leczniczego czy indywidualnej praktyki medycznej z obowiązującymi przepisami prawnymi, standardami medycznymi oraz zasadami etycznymi.
 2. Identyfikacja ryzyka, gdzie analizujemy procesy lecznicze w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń, błędów oraz luk, co umożliwia podjęcie działań prewencyjnych i minimalizację ryzyka dla działalności medycznej.
 3. Wsparcie prawne, które polega na tym, że oferujemy kompleksowe wsparcie prawne, doradztwo i rekomendacje dotyczące zgodności działalności podmiotu / praktyki z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz procedurami medycznymi.

Razem zapewnijmy najwyższą jakość opieki medycznej oraz pełną zgodność z wymaganiami prawnymi.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i możliwościach współpracy!

Prowadzimy audyty we wszystkich procesach i komórkach organizacyjnych placówek. Na początku ustalamy zakres planowanego audytu w celu jak najwyższego spełnienia oczekiwań zleceniodawcy oraz dokładnie zaznaczamy, jakie dokumenty zostaną dostarczone po wykonaniu zlecenia.

Poniżej przedstawiamy przykładowe obszary możliwych do wykonania audytów prawno-medycznych:

 1. Zapewnienie farmakologii w działalności placówki.
 2. Bezpieczne środowisko techniczne w praktyce medycznej.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 4. Analiza poprawności i kompletności dokumentacji medycznej.
 5. Analiza środków zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
 6. Całościowa ocena zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym dotyczącymi ochrony danych osobowych, prawa pacjenta czy standardów opieki zdrowotnej.
 7. Ocena procedur i działań mających na celu minimalizację ryzyka prawno-medycznego, w tym audytowanie umów z dostawcami usług medycznych oraz analiza procedur.
 8. Ocena procesów wdrażania i przestrzegania standardów compliance.
 9. Analiza wewnętrznego systemu aktów prawnych.