OFERTA DLA PODMIOTU LECZNICZEGO

Kancelaria Lex-Medyk kieruje swoją ofertę do podmiotów leczniczych (prywatnych i publicznych) oraz podmiotów z szeroko pojętej branży około medycznej. Niezależnie od tego, do której z grup sektora ochrony zdrowia należy Państwa biznes, oferujemy kompleksową pomoc prawną.

Jednym z najważniejszych aspektów działalności podmiotu leczniczego jest właściwa rejestracja działalności, a potem prawidłowe wdrożenie wewnętrznych procedur. Dzięki temu mają Państwo gwarancję zgodnego z prawem wykonywania praktyk lekarskich, a swoim pacjentom i lekarzom oferujecie bezpieczeństwo i dostosowanie się do reguł prawnych.

Rejestracja i prowadzenie bieżącej działalności

Wspieramy w rejestracji działalności i doradzamy formę jej prowadzenia, pomagamy tworzyć kontrakty dla personelu jak i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ponadto asystujemy prawnie w kontaktach z NFZ, organami inspekcji sanitarnej, Rzecznikiem Praw Pacjenta itp., dostosowujemy umowy do RODO, doradzamy przy projektowaniu i realizacji inwestycji, opiniujemy lub tworzymy statuty, regulaminy organizacyjne oraz inne dokumenty wewnętrzne.

Dokumentacja medyczna

Znamy się na dokumentacji procesu leczenia, zgodach przedzabiegowych, RODO, prawach pacjenta, zasadach prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej.

Wizerunek placówki w mediach

Pomagamy chronić Państwa wizerunek w sieci, reprezentujemy w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.

Reprezentacja w sprawach sądowych i pozasądowych

Roszczenia pacjentów, postępowania karne skierowane przeciwko personelowi szpitala, naruszenia dobrego imienia podmiotu leczniczego, realizacje umów z NFZ, sprawy dotyczące świadczeń z NFZ, reprezentacja w sprawach przeciwko ubezpieczycielom oraz asysta prawna w kontaktach z nimi.

Szkolenia

Obejmują prawne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej, ochronę praw pacjenta, formalnoprawne aspekty komunikacji i postępowania z pacjentami trudnymi, w tym niezdolnymi do wyrażenia zgody lub, małoletnimi; tajemnicę lekarską, prawa personelu medycznego w postępowaniu cywilnym oraz karnym, RODO, aspekty prawne związane z prowadzeniem badań klinicznych.