O KANCELARII

Kancelaria Lex-Medyk specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa medycznego. Kompleksowa obsługa prawna świadczona jest na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Doświadczenie uzyskane w jednej dziedzinie prawa, a także profesjonalne podejście do każdej sprawy zapewniają nam szczególne zaufanie Klientów. Usługi świadczymy w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

ADW. JOANNA KRAWCZYKOWSKA-PIECHOTA LL.M.

Adwokat, ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Collegium Polonicum (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2017 r. uzyskała tytuł LL.M. (Master of Laws) poświadczający ukończenie studiów prawniczych w Niemczech oraz znajomość prawa niemieckiego. Wpisana na listę prawników świadczących usługi w języku niemieckim, prowadzoną przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu.

Jej specjalizacja to prawo medyczne ze szczególnym uwzględnieniem wąskiej dziedziny błędów medycznych, w której doświadczenie zdobyła współpracując z niemieckimi kancelariami, m.in. z berlińską Kancelarią Prawa Medycznego Heynemann Rechtanswalte. Klientów Lex-Medyk reprezentuje w postępowaniach sądowych w procesach z zakresu odszkodowań za błędy medyczne oraz w postępowaniach karnych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych, w których reprezentuje lekarzy. Prowadzi szkolenia z tematyki dokumentacji medycznej oraz zgody pacjenta na zabiegi. Współpracuje z zagranicznymi klientami, których obsługuje w języku niemieckim i angielskim.

KONTAKT
Adw. Joanna Krawczykowska-Piechota: +48 669 559 003
Email: krawczykowska@lex-medyk.pl

R.PR. KAMILA CAL–CAŁKO

Radczyni prawna od 2011 r.

Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i Koordynatorka Sekcji Prawa Medycznego przy tej Izbie.Uczestniczka studiów podyplomowych – Prawo Karne Gospodarcze, Prawo Medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Zarządzanie w Podmiotach Ochrony Zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe jako Dyrektor Oddziału we Wrocławiu w jednej z największych spółek brokerskich w Polsce – Mentor S.A. Jako broker specjalizuje się m.in. w obsłudze podmiotów leczniczych pod kątem szacowania ryzyka i ubezpieczeń, jak również reprezentacji podmiotów leczniczych w postępowaniach odszkodowawczych przez towarzystwem ubezpieczeniowym.

W Kancelarii Prawa Medycznego Lex-Medyk specjalizuje się m.in. w obsłudze podmiotów leczniczych, bazując na kilkuletnim doświadczeniu obsługi prawnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Zapewnia obsługę prawną stowarzyszeń i zrzeszeń – m.in. Ogólnopolskiego Zrzeszenia Centrów i Instytutów Onkologicznych. Reprezentuje podmioty lecznicze w postępowaniach sądowych, jak również pozasądowych – m.in. przed ubezpieczycielem lub Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie umów i procesów związanych z badaniami klinicznymi.

Od kilku lat prowadzi wykłady na Studiach Podyplomowych Prawo Medyczne i Bioetyka we Wrocławiu w tematyce odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodów medycznych.

Jest również związana z wydawnictwem LEX jako współautorka publikacji książkowej: „Prowadzenie dokumentacji medycznej. Aspekty prawne oraz zarządcze”, redakcja naukowa: Marcin Śliwka, Monika Urbaniak, oraz z wydawnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego: „Spory medyczne” pod redakcją dr hab.Agaty Wnukiwiecz – Kozłowskiej.

KONTAKT
R. pr. Kamila Cal-Całko: +48 665 880 071
Email: cal-calko@lex-medyk.pl

APL. RADC. ALEKSANDRA CEKAŁA

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów angażowała się w działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, Studenckiego Koła Naukowego Prawa Biomedycznego, a także Klubu Debat Oksfordzkich.

Obroniła pracę magisterską pt. „Współczesne wyzwania bioetyczne. Na przykładzie prawno-doktrynalnej debaty o macierzyństwie zastępczym”.

Jest współautorką artykułu naukowego pt. „Obowiązek udzielenia informacji prasie a tajemnica medyczna”, Białostockie Studia Prawnicze, 2020, vol. 25.

KONTAKT
Email: cekala@lex-medyk.pl

MICHAŁ PRZYBYCIEŃ

Michał Przybycień od ponad dekady z powodzeniem łączy swoją pasję do medycyny i prawa, oferując swoje usługi podmiotom leczniczym. Jego wszechstronne doświadczenie obejmuje współpracę zarówno z wielospecjalistycznymi szpitalami, jak i mniejszymi praktykami medycznymi, gdzie wprowadzał innowacyjne wewnętrzne systemy prawne, jakościowe i bezpieczeństwa informacji, w tym akredytacje szpitali czy certyfikacje ISO.

Z ponad 2000 przeprowadzonych audytów, Michał Przybycień wykazał się nie tylko jako biegły audytor norm prawnych i jakościowych, ale również jako strateg, który potrafi identyfikować i minimalizować ryzyka, zapewniając jednocześnie zgodność operacyjną z przepisami prawnymi i standardami jakości. Jego umiejętności są dodatkowo potwierdzone licznymi kursami zarówno w dziedzinie medycznej, jak i zarządzania, co czyni go specjalistą, gotowym sprostać wyzwaniom współczesnej ochrony zdrowia.

Michał Przybycień jest również aktywnym praktykiem w dziedzinie fizjoterapii, co pozwala mu na utrzymanie bezpośredniego kontaktu z realiami pracy medycznej. Jego edukacja i doświadczenie zawodowe, obejmujące tytuły magistra prawa, magistra fizjoterapii oraz magistra zarządzania instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej, a także stopień MBA nadany przez Universite Paris XIII Sorbonne – Cite, świadczą o głębokim zrozumieniu zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów medycyny i prawa.

Jako biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w dziedzinie fizjoterapii i członek Krajowego Zespołu Kontrolerów przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów, Michał Przybycień dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierając przy tym rozwój polskiego systemu ochrony zdrowia.