OFERTA DLA LEKARZA

Wiemy, że oczekiwania w stosunku do lekarzy i procedur medycznych z roku na rok są coraz większe. Obecnie wszyscy pokładamy wielkie nadzieje w nowych metodach leczenia i coraz trudniej przychodzi nam zaakceptowanie faktu, że wykorzystanie nawet najnowocześniejszych badań i metod terapii może nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Takie nastawienie skutkuje tym, że prawo do „leczenia” jest przez nas często mylone z „byciem wyleczonym”. Dostrzegamy, że w konsekwencji powyższego pojawia się coraz więcej skarg na działanie lekarzy.

Lekarz ponosi wobec pacjenta odpowiedzialność zarówno na płaszczyźnie prawa cywilnego i prawa karnego, jak i zbliżoną do tej drugiej – odpowiedzialność dyscyplinarną. Wskazane rodzaje odpowiedzialności prawnej lekarzy nie wyłączają się wzajemnie. Nie jest wykluczona sytuacja, w której dojdzie do kumulacji wskazanych podstaw odpowiedzialności prawnej. Niezależnie od rodzaju postępowania, w którym przyszło Państwu brać udział, Kancelaria LEX-MEDYK oferuje Państwu swoją pomoc.

1. Reprezentacja w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej.

2. Reprezentacja w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej.

3. Zastępstwo przed organami samorządów zawodowych oraz przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

4. Reprezentacja w sprawach o naruszenie dobrego imienia lekarza.