OFERTA DLA LEKARZA

Obserwujemy stały wzrost liczby skarg na postępowanie lekarzy. Dzieje się tak dlatego, że obecnie pacjenci pokładają ogromną wiarę w nowe rozwiązania, technologie i metody leczenia, a co za tym idzie, myli prawo do leczeniagwarancją bycia wyleczonym. Z roku na rok oczekiwania w stosunku do lekarzy i procedur medycznych są coraz wyższe, a przecież nie każdy przypadek może być wyleczony,  istnieją dopuszczalne powikłania, a niektóre metody terapii nie gwarantują pozytywnych rezultatów.

W Kancelarii Lex-Medyk wiemy, że lekarz ponosi ciężar kilku odpowiedzialności: prawa karnego, cywilnego i odpowiedzialność dyscyplinarną. Wskazane rodzaje odpowiedzialności prawnej lekarzy nie wykluczają się wzajemnie. Niezależnie od rodzaju postępowania, w jakim biorą Państwo udział, nasza Kancelaria jest gotowa zaoferować Państwu profesjonalną pomoc opartą na wieloletnim doświadczeniu.
Reprezentujemy Państwa w sprawach:
  • dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej,
  • dotyczących odpowiedzialności zawodowej,
  • w sprawach o naruszenie dobrego imienia lekarza.
Zastępujemy Państwa również przed organami samorządów zawodowych oraz przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.