Polityka prywatności

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy Państwa w jaki sposób Kancelaria Prawa Medycznego LEX-MEDYK (dalej jako „LEX-MEDYK”) przetwarza dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Joanna Krawczykowska-Piechota prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Joanna Krawczykowska-Piechota ul. Legnicka 46/46, 53-203 Wrocław oraz Kamila Cal-Całko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Cal-Całko ul. Perłowa 3, 55-040 Tyniec Mały.

Państwa dane są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcie lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LEX-MEDYK, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których LEX-MEDYK realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT.

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do potwierdzania terminów spotkań w kancelarii, informowania o statusie sprawy, udzielania informacji o zmianach przepisów i praktyk organów, oraz o innych kwestiach, w tym wydarzeniach dotyczących bieżących zagadnień prawnych, poprzez wysyłkę newsletterów. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w LEX-MEDYK można kierować do na adres: biuro@lex-medyk.pl

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka cookies (zwana dalej „Polityka cookies”) strony www.lex-medyk.pl (zwana dalej „Stroną Internetową”) jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

2. Administratorami cookies są Joanna Krawczykowska-Piechota prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Joanna Krawczykowska-Piechota ul. Legnicka 46/46, 53-203 Wrocław oraz Kamila Cal-Całko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Cal-Całko ul. Perłowa 3, 55-040 Tyniec Mały (zwane dalej „Usługodawcą”).

II. Zbierane informacje

1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz system Web Beacon oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę na Twoim urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, możesz zrobić to korzystając z opcji Twojej przeglądarki.

4. Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej (chyba, że wskazano inaczej):

I. Niezbędne pliki cookies – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej. Bez tych cookies Strona Internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie. Są to pliki cookies zarejestrowanych użytkowników – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Stronie Internetowej oraz powrotu do witryny.

II. Wydajnościowe cookies – zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej.

III. Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony Internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Usługodawca może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści).

5. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

6. Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na Twój temat, na przykład wówczas, gdy klikasz na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na naszej stronie. Nie kontrolujemy stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych możesz znaleźć na ich stronach. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.

III. Wykorzystanie danych

1. Dane podane przez użytkownika, lub zbierane automatycznie Usługodawca wykorzystuje w celu:

I. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,

II. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika

III. monitorowania stanu sesji lub

IV. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

IV. Kontakt

1. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies prosimy kierować na adres e-mail Usługodawcy: biuro@lex-medyk.pl

V. Postanowienia końcowe

1. Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.