OFERTA DLA PACJENTA

Często zwracacie się Państwo do nas z pytaniem, czy Wasza sprawa kwalifikuje się na tzw. sprawę o „błąd medyczny” i jakie w związku z tym przysługują Wam roszczenia. Odpowiadając, wskazujemy, że pod tym pojęciem kryją się co najmniej trzy rodzaje postępowań. Pierwszym z nich jest postępowanie o zasądzenie odszkodowania jako rekompensaty za poniesione przez Państwa straty materialne (wydatki na leki, wizyty u specjalistów, dodatkową opiekę itd.). W tym wypadku wysokość odszkodowania jest uzależniona od wielkości poniesionych przez Państwa strat. Drugim z nich jest postępowanie o zadośćuczynienie. Formułując tego typu roszczenie, domagamy się rekompensaty strat niematerialnych takich jak uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia, związanych z tym cierpień fizycznych i psychicznych, ewentualnej konieczności zmiany trybu życia, pogorszenia perspektyw życiowych itp. Trzecim z nich jest postępowanie o zasądzenie renty. Takie roszczenie będzie Państwu przysługiwało, gdy konsekwencją doznanej szkody jest całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy, zwiększenie potrzeb lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.

1. Reprezentujemy Państwa w sprawach o:

  • błąd okołoporodowy;
  • błąd z zakresu chirurgii plastycznej;
  • błąd z zakresu stomatologii;
  • zakażenie szpitalne;
  • naruszenie praw pacjenta;
  • ochronę dóbr osobistych.

2. Dochodzimy dla Państwa roszczeń o:

  • odszkodowanie;
  • zadośćuczynienie;
  • rentę;
  • zastępujemy przed komisjami wojewódzkimi ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.