OFERTA DLA PACJENTA

Czy dana sprawa kwalifikuje się do postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błąd medyczny? Czy mogą Państwo dochodzić swoich praw, jeśli zawiedli lekarze, szpital albo placówka medycyny estetycznej? Czy warto wdrożyć postępowanie karne? Kancelaria Prawa Medycznego Lex-Medyk podchodzi profesjonalnie do takich zapytań – analizuje każdą sprawę, a następnie rekomenduje właściwy tok postępowania, pomagając pacjentom dochodzić ich praw.

Błędy medyczne dzielimy na co najmniej trzy kategorie.

Pierwsza to postępowania o zasądzenie odszkodowania jako rekompensaty za poniesione straty materialne (wydatki na leki, wizyty u specjalistów, dodatkową opiekę itd.), w których wysokość odszkodowania jest uzależniona od wielkości poniesionych przez pacjenta strat.

Druga to postępowania o zadośćuczynienie, w których domagamy się rekompensaty strat niematerialnych (uszkodzenia ciała bądź rozstrój zdrowia, związane z tym cierpienia fizyczne i psychiczne, ewentualna konieczność zmiany trybu życia, pogorszenie perspektyw życiowych itp.).

Trzecią kategorię stanowią postępowania o zasądzenie renty, jeżeli konsekwencją doznanej szkody jest całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy, zwiększenie potrzeb lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.

Reprezentujemy Państwa w sprawach o:

  • błędy okołoporodowe,
  • błędy z zakresu chirurgii, w tym plastycznej,
  • błędy z zakresu stomatologii,
  • zakażenia szpitalne,
  • naruszenia praw pacjentów,
  • ochronę dóbr osobistych.

Dochodzimy dla Państwa roszczeń o:

  • odszkodowanie;
  • zadośćuczynienie;
  • rentę.

Dodatkowo oferujemy reprezentację prawną Państwa interesów również przed Komisjami Wojewódzkimi ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Rzecznikiem Praw Pacjenta czy Sądami Dyscyplinarnymi przy Izbach Lekarskich lub Pielęgniarskich.