MEDYCYNA ESTETYCZNA

Medycyna estetyczna stoi przed wieloma wyzwaniami. Niektóre z nich wynikają z samego faktu założenia i rejestracji działalności. Inne to roszczenia z zakresu błędów wynikających z zabiegów medycyny estetycznej. Lex-Medyk oferuje pomóc prawną we wszystkich – również tych trudniejszych – momentach działania Państwa biznesu.

Wszystko zaczyna się od prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji działalności oraz wdrożenia wewnętrznych procedur. Należy upewnić się, że wszelkie praktyki wykonywane przez Państwa działalność są zgodne z prawem, a pacjenci i personel mogą czuć się bezpiecznie. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, nasza Kancelaria podchodzi w pełni profesjonalnie i kompleksowo do obsługi firm z branży medycyny estetycznej.

Rejestracja i bieżąca działalność

Wspieramy w rejestracji działalności, opracowujemy i opiniujemy dokumentację medyczną, sporządzamy umowy i obsługujemy bieżące sprawy prawne, także te dotyczące relacji z NFZ i instytucjami publicznymi; pomagamy w umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, asystujemy prawnie w inspekcjach sanitarnych.

Dokumentacja medyczna

Opracowujemy szczegółową dokumentację procesu świadczenia usług zdrowotnych, dostosowujemy kwestie przedzabiegowych zgód pacjentów, RODO i procedur przestrzegania praw pacjentów, wdrażamy zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej, formułujemy wszystkie wewnętrzne dokumenty – jak statut czy regulamin organizacyjny.

Wizerunek w mediach/Audyt

Pomagamy chronić Państwa wizerunek w sieci, reprezentujemy w sprawach o naruszenie dóbr osobistych. Zaudytujemy Państwa stronę internetową pod kątem prawidłowej reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Reprezentacja w sprawach sądowych i pozasądowych

Roszczenia pacjentów, sprawy karne personelu placówki, naruszenia dobrego imienia podmiotu leczniczego, realizacje umów z NFZ, sprawy dotyczące świadczeń z NFZ, reprezentacja w sprawach przeciwko ubezpieczycielom oraz asysta prawna w kontaktach z nimi.

Szkolenia

Obejmują prawne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej, ochronę praw pacjenta, kwestie staranności w zabiegach medycyny estetycznej, tajemnicy lekarskiej, powikłań estetycznych po zabiegach, agresji fizycznej i werbalnej, zniesławień czy hejtu w Internecie.