Zawód ratownika medycznego – uprawnienia i standardy wykonywania zawodu

22 kwietnia 2022 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia o medycznych czynnościach ratunkowych i świadczeniach zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Czytaj dalejZawód ratownika medycznego – uprawnienia i standardy wykonywania zawodu